SGX-VQ546M
分类: 二代催化燃烧传感器  发布时间: 2015-12-28 16:20 
2代催化传感器

VQ546M英国SGX可燃气传感器

 

介绍

 

      本安加隔爆的电路设计

      耐用,

      检测甲烷,其他可燃性气体及蒸汽

 

特点

     适合以电池供电的仪表

     尺寸大小:标准4系(16.6*20mm)

     耐高强度机械冲击

     取得认证:ATEX/IECEX

     认证类型

     II 2G Ex d IIC Gb and I M2 Ex d l Mb

 

结构   

     三针输出,分别为测量、补偿和输出。建议采用惠斯通电桥电路。   

 

数据   

      检测气体                                                                           大多数可燃性气体及蒸汽   

      工作                                                                                 连续   

      供电电压                                                                           3V-4.25V   

      电流(供电3.0±0.1V)                                                        50 至 60mA   

     灵敏度(供电3.0±0.1V检测1%VOL即20%LEL甲烷气)              4mV%甲烷   

     零点误差范围(在清洁空气中)                                               ±15mA max   

     响应时间T90                                                                      <20秒   

     最大检测浓度                                                                     5%VOL甲烷(空气中) 

    长期零点漂移                                                                     <5%LEL /月   

    长期灵敏度漂移                                                                  < 5%全面/月   

    工作,储存温度(原厂包装)                                                 -40 至 +55℃   

    湿度                                                                                0 至80%RH 无冷凝水   

 

特别说明

     一、加热电压超过指定最大额定值会损坏元件。

     二、有可能降低催化剂性能的情况:   

          1、显露于含有硅、磷、铅等会使催化剂中毒的元素的环境中。   

          2、显露于含卤代烃,三氯甲烷,二氯甲烷等抑制催化剂活性的元素的环境中。   

          3、在使用中需要一些特别的保护措施防止催化剂中毒或性能收到抑制。 强烈建议防静电保护装置处理传感器。

上一产品SGX-VQ548ZD
下一产品:没有了